• Tento web slúži LEN na evidenciu známok, zobrazenie rozvrhu, suplovania a informácií o výučbe . Pre vstup do systému použite Prihlásenie. Ostatné informácie sú na oficiálnom webe školy www.gvarza.edu.sk
    • Vitajte v žiackej knižke

    • Tento web slúži LEN na evidenciu známok, zobrazenie rozvrhu, suplovania a informácií o výučbe . Pre vstup do systému použite Prihlásenie. Ostatné informácie sú na oficiálnom webe školy www.gvarza.edu.sk
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Informácie o výsledkoch žiakov

  • Novinky

   viac noviniek na www.gvarza.edu.sk
     • Oznam školskej jedálne

      Oznamujeme stravníkom našej školsklej jedálne, že na dni 29. - 30.6.2021 sa dá odhlásiť najneskôr v pondelok 28.6.2021 do 14:00 hod.

      Po tomto termíne sa už nebude dať odhlásiť z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.

     • IT Akadémia pripravuje letné sústredenie talentovanej mládeže

      Letné sústredenie talentovanej mládeže 2021 (ďalej „LSTM 2021“) bude v termíne od 03.07.2021 do 17.07.2021

      Ak máš záujem o robotiku, konštrukciu, programovanie, 3D tlač a video tvorbu, vek od 11 do 18 rokov a čas v uvedenom termíne môžeš sa prihlásiť na bezplatný tábor IT Akadémie. Na základe vyplnenej registrácie lektori vyberú 20 dievčat a 20 chlapcov. Registrácia bude spustená na začiatku budúceho týždňa cez Fb - https://www.facebook.com/itakademia.sk a web ITA - http://itakademia.sk

     • Žilinská univerzita pozýva

      Touto cestou Vás informujeme o zaujímavej možnosti pre žiakov stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia. Ide o denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Termínov je viacero. TU sa dočítate viac...

     • Kvalita
     • Kvalitná príprava na vysokú školu
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Centrum voľného času
     • Pre prihlásených žiakov pred a po vyučovaní:
      6:30 - 8:30 a
      12:30 - 17:00
     • Atmosféra
     • Gvarza nie je miesto, Gvarza je atmosféra!